Wavu Wiki Lee punishers

Lee punishers

From Wavu Wiki, the ­čîŐ wavy Tekken wiki
Standing
Enemy Move Damage Frames
-10 1,3:3:3 28 (44) +14a
1,2,4 26 -1
-11 4,3 30 -3
-13 f+1+2 30 +18a (+9a)
-14 f+2,1 36 +42d (-16d)
-15 f+3,3,3,3,3,4 32 (66) +61a (+44a)
-15 u/f+4 13 (66) +31a (+21a)
Crouching
Enemy Move Damage Frames
-10 ws3,3 27 -4c
-13 ws1,4 30 +4
-14 ws2,3 36 (54) +32a (+22a)
-15 u/f+4 13 (66) +31a (+21a)
-23 u/f,n,4 25 (78) +34a (+24a)
Extra range
Enemy Move Damage Frames Can reach
-11 f+4 13 +4
  • FUFT 4
  • Leroy d/b+1+2
-15 f,F+3 26 +10a (+1a)
  • Asuka b+3
  • Heihachi f,F+2
-16 R.d/f+3+4 25 (78) +55a (+35a) Paul qcf+2
Back-turned opponent
Enemy Move Damage Frames
-10 1,2,2,3 53 +17a (+8a)
-11 4,3,3 50 +8d
-15 d/f+3,2,3 48 (91) +25a (+15a)
Grounded opponent
Enemy Move Damage Frames
-16 d+3 13 -3a (-11a)
-18 u/b+3 16 +20a (+3a)
-23 d,D/B+4 19 +10a (-7a)
-30 f+3+4 22 -2a
Whiff
Move Range Damage Frames Risk
f+3,3,3,3,3,4 2.63 32 (66) +61a (+44a) unsafe
b+1:1,2 2.64 43 +39d (-19d) safe if hit confirmed
f,F+3 3.10 26 +10a (+1a) safe
u/f+4 2.21 13 (66) +31a (+21a) unsafe
d/f+2 2.05 12 (65) +34a (+24a) safe
R.d/f+3+4 2.86 25 (78) +55a (+35a) safe

External links